khung chụp container

Xuất xứ: Việt Nam
Sức nâng : 20 tấn
Trọng lượng : 2.6 tấn
Bảo hành : 6 tháng