Ngáng chụp container

Xuất xứ: Việt Nam
Sức nâng : 40 tấn
Trọng lượng : 4.2 tấn
Bảo hành : 6 tháng