SAMCOVINA JOINT STOCK COMPANY

Canh bridge in the East, Phu Huu Ward, District 9, Ho Chi Minh City. HCM

 

BUSINESS MAN

PHAM VAN CUONG (Mr. Cuong) Consultant for supporting electric forklifts in the South

Hotline: 0932016998 – 0971364381

Email: cuong.pv@samcovina.com

 

PHUC CHI (Mr. Chi) Consultant support electric forklift in the West

Hotline: 0899476181

Email: chi.dp@samcovina.com

 

VO HOANG HUNG (Mr. Hung) Consultant support for container lift

Hotline: 0899475663

Email: hung.vh@samcovina.com

Technical Department:

0909.288.633 Quang Huy

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Nội dung

2 responses to “Contact”

    • Vâng, bộ phận kế toán của chúng tôi đã chuyển hợp đồng anh vui lòng kiểm tra lại. Vui lòng gọi lại cho chúng tôi nếu có vấn đề gì nhé

      Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *